De ene God is Vader, Zoon en Geest - zondag 8

tekst: Zondag 8
datum: 22 mei 2005

De ene God is Vader, Zoon en Geest - God van liefde en gemeenschap
De belijdenis van Gods drie-eenheid is ingewikkeld. Voor het dagelijks leven hoef je niet alles te begrijpen, maar het is wel van belang dat de kerk die belijdenis heeft en handhaaft.
Maar het gaat om léven met de drie-enige God. Hij bruist in Zichzelf van leven en liefde en Hij laat ons daarin delen! klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Vader, Jezus Christus, Heilige Geest - uw GOD! - zondag 8

tekst: Zondag 8
datum: 25 feburari 2007

God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest - Hij is uw God!
1. Wees stil voor hem, leg je hand op je mond. Hij is God, heb eerbied.
2. Spreek over hem; de kerk moest belijden, Gods woord naspreken, om God recht te doen.
3. Leef met hem. Laat deze belijdenis nooit theorie zijn. Leef met Vader, met Jezus, met de Geest.
4. Juich voor hem. Roep uit hoe groot hij is, zing voor hem.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Elke dag Vader-dag! - zondag 9

tekst: Zondag 9
datum: 15 juni 2008
bijzonderheden: vaderdag, openbare geloofsbelijdenis; verwijzingen daarnaar kunnen door preeklezers weggelaten worden

Door Christus: elke dag Vader-dag!
Wat gaat bij God voorop: dat hij Schepper is of dat hij Vader is? De eeuwige God is Vader. Hij is God van liefde, betrokkenheid, relatie. Daarvoor heeft hij de wereld geschapen. HIj wil nog steeds een relatie met mensen. Hij sluit een verbond en geeft zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil dat je elke dag hem als Vader eert. En elke dag wil hij als Vader voor je zorgen. 
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

God, de Schepper van alle dingen: mijn Vader! - zondag 9

tekst: zondag 9
datum: 29 mei 2005

God is de Schepper van alle dingen - Hij is mijn Vader
De actuele discussie over schepping of evolutie gaat over een principe-vraag: is de wereld een gesloten geheel of ligt de wereld open voor God. Wat is jouw wereldbeeld en hoe heeft dat invloed op je hele leven?
En wat is vervolgens het verschil met bijvoorbeeld moslims die ook geloven dat God alles gemaakt heeft?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Dankbaarheid, eerbied en vertrouwen - zondag 10

tekst: Zondag 10
datum: 19 juni 2005

De basishouding tegenover God die alles regeert: dankbaarheid, eerbied en vertrouwen
God vertelt ons dat Hij nog steeds alle dingen regeert. Niets gebeurt toevallig. Welke houding van ons past daarbij?
- Dankbaarheid voor al het mooie dat je krijgt.
- Eerbied tegenover God, ook als je niet begrijpt waarom je tegenslagen krijgt; kom niet in opstand, maar ken je plek als klein mens tegenover God.
- Vertrouwen in Vader. In het leven van Jezus zie je hoe zijn voorzienigheid werkt. Het belangrijkste is dat niets je kan losmaken van Gods liefde.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Jezus is de Christus van God - Zondag 12

tekst: Zondag 12
datum: 3 juli 2005

Jezus is de Christus van God
Geloven we in God of geloven we in Jezus? Is dat alleen een kwestie van spraakgebruik of er is meer over te zeggen?
In het Oude Testament is duidelijk: God spreekt en werkt niet regelrecht met zijn volk Israel, maar via bijzondere mensen: profeten, priesters, koningen. Die lijn loopt uit op Jezus. Via Hem spreekt God ons aan. Hij heeft zich helemaal uitgedrukt in Jezus. Zet Jezus daarom centraal.
klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Gods eniggeboren Zoon, uw Heer - Zondag 13

tekst: Zondag 13
datum: 7 september 2008

Belijd Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon, uw Heer
In de belijdenis van Nicea staat drie keer dat Jezus Christus Gods geboren Zoon is. Waarom die nadruk? En is die nadruk nog actueel? Een preek met uitleg over een oude dwaling die verrassend terugkomt in de aantrekkingskracht die de Islam uitoefent op met name jongere christenen. 
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

De Zoon van God in ons gewone mensenleven - Zondag 14

datum: 19 februari 2012

De Zoon van God in ons gewone mensenleven
Uitleg over de dwaling van het docetisme: Gods Zoon werd niet echt mens. Daar tegenover beleed de kerk: Gods Zoon werd echt mens. Concilie van Chalcedon: goddelijkheid en mensheid zijn onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. Zie ook Catechismus en NGB (tegenover wederdopers). Wat is het belang van deze belijdenis? Gods Zoon werd echt mens om ons te verlossen: onze Middelaar. En ons gewone leven is niet van lager orde dan het 'geestelijke leven'. Maak er geen scheiding tussen. Gods Zoon werd mens met beide benen op de grond.
tekst van de preek >
presentatie >
Bronlicht (preeksamenvatting) >

De wonderlijke komst van onze Redder - Zondag 14

tekst: Zondag 14
datum: 24 juli 2005

De wonderlijke komst van onze Redder: geboren uit een maagd
De geboorte uit de maagd Maria: een geloofsbelijdenis-in-verhaalvorm (dus niet echt gebeurd) of een feiten-verhaal? En als het dan echte feiten zijn, waarom krijgen ze zo weinig aandacht in de rest van het Nieuwe Testament? Wat heeft die wonder-geboorte ons nog te zeggen?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Het kruis van Christus in jouw leven - Zondag 16

tekst: Zondag 16
datum: 11 september 2005

Het kruis van Christus in jouw leven: Hij voor jou, jij met Hem
Jezus Christus stierf aan het kruis, voor ons maar zonder ons. Door die ene gebeurtenis is er nu vrijspraak voor ons. Houd dat vast als je last hebt van blijvend schuldgevoel.
Aan het kruis van Christus stierf ook je oude mens. Voel je neiging om iets verkeerd te doen, geloof dan dat die neiging gedood is aan het kruis.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Het echte leven - Zondag 17

tekst: Zondag 17
datum: 18 september 2005

Het echte leven vind je alleen bij de Heer
Wat is echt, wat is waar, wat is leven? Voor jongeren is het leven vaak één groot vraagteken. Wat betekent het dan, als Paulus schrijft dat Christus onvergankelijk leven heeft doen oplichten (2 Tim.1:10)?
Hij heeft het leven dat niet kapot gaat. Leven in verbinding met God. Hij overwon dood en duivel, die altijd alles kapot en onecht maken. Hij deelt nu dat leven uit. Leven met Hem geeft echtheid, rust. En Hij wil zo in je werken dat je zelf echt en zuiver bent. Met de heerlijke zekerheid: het leven met God gaat nooit stuk. Het gaat door, zelfs dwars door de dood heen!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >
NB Deze preek is niet vrijgegeven als lees-preek

Hemelvaart in het licht van kerst - Zondag 18

tekst: Zondag 1
datum: 9 november 2009

Gods Zoon als mens terug naar de hemel
Het slot van het evangelieboek Lucas lijkt terug te grijpen op het begin: van doodlopende tempeldienst naar de nieuwe hogepiester en een nieuw tempelvolk. Ook vanuit de betekenis van hemelvaart en kerst is duidelijk dat zij bij elkaar horen: het Immanuel van kerst is geen doel op zich, maar is gericht op het Halleluja van de hemelvaart. En we zijn op weg (advent!) naar de grote Hemelvaart, van allen die Christus volgen.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Christus in de hemel voor jou - jij op aarde voor Hem; Zondag 18

tekst: Zondag 18
datum: 9 oktober 2005

Christus in de hemel voor jou - jij op aarde voor Hem!
Jammer dat je Jezus niet meer hier kunt zien, toch? Dat begreep Hij ook en daarom legde Hij uit waarom het beter was dat Hij naar de hemel ging: Hij is daar jouw kamer aan het klaarmaken; Hij brengt je bij Vader als je bidt; Hij geeft zijn Geest.
Maar... zou Jezus over jou soms ook denken: jammer dat Ik zo weinig van hem/haar merk?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Geloof in God die Heilige Geest is - Zondag 20

tekst: Zondag 20
datum: Pinksteren, 27 mei 2007
bijzonderheid: laatste deel toegespitst op bevestiging ambtsdragers

Geloof in God die Heilige Geest is
Waarom noemt God zich 'Heilige Geest'? De verheven God legt verbinding met mensen. Niet met enkelen (zoals in het Oude Testament), maar met ieder die gelooft in Christus. Hij doet dat met het Woord en gebruikt daarvoor mensen. Dat is het doel van ambtswerk: mensen helpen om persoonlijk met God verbonden te zijn. 
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Geloof de vergeving van je zonden - Zondag 21c

tekst: Zondag 21c
datum: 6 november 2005

Geloof de vergeving van je zonden
De grote levensvraag is niet 'hoe kom ik tot ontplooiing', maar 'heb ik vrede met God, door vergeving van mijn zonden'.
Maar is echte vergeving mogelijk? Bij God wel. Al zijn je zonden als een knalrode verfvlek in een wit shirt, God maakt je wit als sneeuw. Geloof dat en ervaar dat. Voel je bevrijd!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Christus leert je werkelijkheid van sterven en leven - Zondag 22

tekst: Zondag 22
datum: 13 november 2005
bijzonderheid: verwachting van een spoedig overlijden van een vrij jong gemeentelid

GELOOF IN CHRISTUS EN ZIE DE WERKELIJKHEID VAN HET STERVEN EN VAN HET LEVEN
Spreken met iemand die spoedig overlijdt, maar zo rustig en verlangend is: het komt haast onwerkelijk over. Maar het is de werkelijkheid die je leert van Christus: sterven is verhuizen vanuit je tijdelijke tent naar je definitieve woning. Sterven is doorgaan met leven.
Voel je dat begin van de eeuwige vreugden (antw.58)? Het belangrijkste van het eeuwige leven is: God kennen en bij Hem zijn. Dat begint nu al. Echt leven is leven met God. Dat leven is eeuwig!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >
NB Deze preek is niet vrijgegeven als leespreek voor andere gemeenten