De ene God is Vader, Zoon en Geest - zondag 8

tekst: Zondag 8
datum: 22 mei 2005

De ene God is Vader, Zoon en Geest - God van liefde en gemeenschap
De belijdenis van Gods drie-eenheid is ingewikkeld. Voor het dagelijks leven hoef je niet alles te begrijpen, maar het is wel van belang dat de kerk die belijdenis heeft en handhaaft.
Maar het gaat om léven met de drie-enige God. Hij bruist in Zichzelf van leven en liefde en Hij laat ons daarin delen! klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Vader, Jezus Christus, Heilige Geest - uw GOD! - zondag 8
Elke dag Vader-dag! - zondag 9
God, de Schepper van alle dingen: mijn Vader! - zondag 9

tekst: zondag 9
datum: 29 mei 2005

God is de Schepper van alle dingen - Hij is mijn Vader
De actuele discussie over schepping of evolutie gaat over een principe-vraag: is de wereld een gesloten geheel of ligt de wereld open voor God. Wat is jouw wereldbeeld en hoe heeft dat invloed op je hele leven?
En wat is vervolgens het verschil met bijvoorbeeld moslims die ook geloven dat God alles gemaakt heeft?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Dankbaarheid, eerbied en vertrouwen - zondag 10

tekst: Zondag 10
datum: 19 juni 2005

De basishouding tegenover God die alles regeert: dankbaarheid, eerbied en vertrouwen
God vertelt ons dat Hij nog steeds alle dingen regeert. Niets gebeurt toevallig. Welke houding van ons past daarbij?
- Dankbaarheid voor al het mooie dat je krijgt.
- Eerbied tegenover God, ook als je niet begrijpt waarom je tegenslagen krijgt; kom niet in opstand, maar ken je plek als klein mens tegenover God.
- Vertrouwen in Vader. In het leven van Jezus zie je hoe zijn voorzienigheid werkt. Het belangrijkste is dat niets je kan losmaken van Gods liefde.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Jezus is de Christus van God - Zondag 12

tekst: Zondag 12
datum: 3 juli 2005

Jezus is de Christus van God
Geloven we in God of geloven we in Jezus? Is dat alleen een kwestie van spraakgebruik of er is meer over te zeggen?
In het Oude Testament is duidelijk: God spreekt en werkt niet regelrecht met zijn volk Israel, maar via bijzondere mensen: profeten, priesters, koningen. Die lijn loopt uit op Jezus. Via Hem spreekt God ons aan. Hij heeft zich helemaal uitgedrukt in Jezus. Zet Jezus daarom centraal.
klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Gods eniggeboren Zoon, uw Heer - Zondag 13
De Zoon van God in ons gewone mensenleven - Zondag 14
De wonderlijke komst van onze Redder - Zondag 14

tekst: Zondag 14
datum: 24 juli 2005

De wonderlijke komst van onze Redder: geboren uit een maagd
De geboorte uit de maagd Maria: een geloofsbelijdenis-in-verhaalvorm (dus niet echt gebeurd) of een feiten-verhaal? En als het dan echte feiten zijn, waarom krijgen ze zo weinig aandacht in de rest van het Nieuwe Testament? Wat heeft die wonder-geboorte ons nog te zeggen?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Het kruis van Christus in jouw leven - Zondag 16

tekst: Zondag 16
datum: 11 september 2005

Het kruis van Christus in jouw leven: Hij voor jou, jij met Hem
Jezus Christus stierf aan het kruis, voor ons maar zonder ons. Door die ene gebeurtenis is er nu vrijspraak voor ons. Houd dat vast als je last hebt van blijvend schuldgevoel.
Aan het kruis van Christus stierf ook je oude mens. Voel je neiging om iets verkeerd te doen, geloof dan dat die neiging gedood is aan het kruis.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Het echte leven - Zondag 17

tekst: Zondag 17
datum: 18 september 2005

Het echte leven vind je alleen bij de Heer
Wat is echt, wat is waar, wat is leven? Voor jongeren is het leven vaak één groot vraagteken. Wat betekent het dan, als Paulus schrijft dat Christus onvergankelijk leven heeft doen oplichten (2 Tim.1:10)?
Hij heeft het leven dat niet kapot gaat. Leven in verbinding met God. Hij overwon dood en duivel, die altijd alles kapot en onecht maken. Hij deelt nu dat leven uit. Leven met Hem geeft echtheid, rust. En Hij wil zo in je werken dat je zelf echt en zuiver bent. Met de heerlijke zekerheid: het leven met God gaat nooit stuk. Het gaat door, zelfs dwars door de dood heen!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >
NB Deze preek is niet vrijgegeven als lees-preek

Hemelvaart in het licht van kerst - Zondag 18
Christus in de hemel voor jou - jij op aarde voor Hem; Zondag 18

tekst: Zondag 18
datum: 9 oktober 2005

Christus in de hemel voor jou - jij op aarde voor Hem!
Jammer dat je Jezus niet meer hier kunt zien, toch? Dat begreep Hij ook en daarom legde Hij uit waarom het beter was dat Hij naar de hemel ging: Hij is daar jouw kamer aan het klaarmaken; Hij brengt je bij Vader als je bidt; Hij geeft zijn Geest.
Maar... zou Jezus over jou soms ook denken: jammer dat Ik zo weinig van hem/haar merk?
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Geloof in God die Heilige Geest is - Zondag 20
Geloof de vergeving van je zonden - Zondag 21c

tekst: Zondag 21c
datum: 6 november 2005

Geloof de vergeving van je zonden
De grote levensvraag is niet 'hoe kom ik tot ontplooiing', maar 'heb ik vrede met God, door vergeving van mijn zonden'.
Maar is echte vergeving mogelijk? Bij God wel. Al zijn je zonden als een knalrode verfvlek in een wit shirt, God maakt je wit als sneeuw. Geloof dat en ervaar dat. Voel je bevrijd!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >

Christus leert je werkelijkheid van sterven en leven - Zondag 22

tekst: Zondag 22
datum: 13 november 2005
bijzonderheid: verwachting van een spoedig overlijden van een vrij jong gemeentelid

GELOOF IN CHRISTUS EN ZIE DE WERKELIJKHEID VAN HET STERVEN EN VAN HET LEVEN
Spreken met iemand die spoedig overlijdt, maar zo rustig en verlangend is: het komt haast onwerkelijk over. Maar het is de werkelijkheid die je leert van Christus: sterven is verhuizen vanuit je tijdelijke tent naar je definitieve woning. Sterven is doorgaan met leven.
Voel je dat begin van de eeuwige vreugden (antw.58)? Het belangrijkste van het eeuwige leven is: God kennen en bij Hem zijn. Dat begint nu al. Echt leven is leven met God. Dat leven is eeuwig!
Klik hier voor de volledige tekst van de preek >
NB Deze preek is niet vrijgegeven als leespreek voor andere gemeenten